Řešení pro minilaby


Základní informace

Využívání internetových sběren je pro fotografující digitálními fotoaparáty stále častější. Tento trend klade na zpracovatele fotografií nemalé požadavky a pro budoucí úspěch digitálních minilabů se již dnes tato služba pro zákazníky stává téměř nutností. Chápeme, že zpracovatelé fotografií jsou špičkoví odborníci ve svém oboru, ale technické a organizační zavedení internetové sběrny se může přece jen stát určitou zdánlivě obtížně zvládnutelnou bariérou.

Proto Be-in nabízí celou řadu produktů a služeb, které zpracovatelům fotografií pomáhají nejen v zavedení internetové sběrny digitálních fotografií, ale především také v procesu řízení a automatizace zpracování takových zakázek pro zajištění co možná nejhladšího průběhu implementace této nové služby.

Pro snadnou orientaci, co zavedení internetové sběrny obnáší, jsme vytvořili seskupení služeb a produktů do jednotlivých programů. Smyslem programů je podat zpracovateli fotografií jasný přehled a návod k tomu, co je všechno dobré učinit při přechodu na zkvalitnění služeb pro zákazníky a při zavádění automatizace procesů uvnitř minilabu pro zefektivnění práce minilabu. Programy jsou odstupňované tak, aby si zákazník sám mohl vybrat úroveň a komplexnost nabízených služeb.