Be-in je in


Zvyk je železná košile a kovářova kobyla chodí bosa. I takto bychom mohli shrnout jedny z nejpalčivějších problémů, které řeší tradiční výrobci software v přechodu od tradičních technologií k webovým aplikacím. Nejčastěji opomíjená fakta a výhody webových technologií se totiž obvykle dotýkají především výrobců samotných. Snaha o přenos veškeré funkčnosti zastaralých robustních systémů opět do jednoho systému postaveného na webové platformě a nevyužívání webových platforem v interních procesech vývoje aplikací mají přímý vliv na efektivnost a cenu nabízených produktů. Přitom jedním z nejsilnějších atributů webové technologie stále zůstává její značná efektivita, která dovoluje optimalizovat procesy nejenom vůči zákazníkovi, ale i interní procesy uvnitř firmy při vývoji webových aplikací.

Proto Be-in není klasickou „kamennou“ firmou, která jenom proto aby fungovala vyžadovala vysoké náklady. Využít potenciál týmu zaměstnanců v jejich přirozeném prostředí a být s nimi díky moderním technologiím v neustálém spojení je přeci tak snadné. Be-in je zkrátka in.

(Více se dočtete v rubrice Co je Be-in)