O Be-in


Co je Be-in?

Be-in je moderní dynamickou společností, jejíž produkty a služby se opírají především o webové technologie. Pro své zákazníky se snaží být především komplexním partnerem řešícím jeho požadavky nejenom z oblasti webových technologií, ale i z oblasti desktopových a databázových aplikací. Snažíme se řešit požadavky zákazníka v nejširším možném měřítku, kdy bereme zřetel na všechny dostupné technologie zákazníka s využitím stávajících systémů a aplikací, které zákazník používá. Softwarové produkty Be-in se vyznačují především svou účelností a jednoduchostí, která ve svém základním měřítku splňuje drtivou většinu požadavků konečného uživatele softwaru. Potřeby nad rámec standardních funkcí se řeší prostřednictvím upgrade balíčků a zakázkových úprav.

V oblasti poradenství nabízí služeb svých konzultantů, kteří řeší požadavky zákazníka buď prostřednictvím elektronické výměny dat, nebo ve složitějších případech přímo v místě jeho sídla. Svým zákazníkům nabízí v oblasti konzultací především zaručené doby odezvy s pravidelným reportováním postupu řešení problémů.

Vzhledem k tomu, že Be-in není klasickou firmou s kamenným zázemím a vysokými provozními náklady, může si na rozdíl od svých konkurentů dovolit nízké ceny svých služeb. Společnosti, které již s námi spolupracují, mohou navíc ocenit vysokou míru flexibility a efektivity s jakými přistupujeme k řešení požadavků, díky čemuž je spojení zákazník - Be-in dobře fungujícím celkem.

Be-in je zkrátka in.